I v letošním roce připravila FA pro své členy (resp. i nečleny) letní sportovní kemp. Celá akce se uskutečnila v krásném podhůří Jizerských hor v areálu chaty MUHU (a jejího blízkého okolí) v Jindřichově nedaleko Jablonce nad Nisou a to ve dvou turnusech od 08. 08. – 23. 08. 2020.

V rámci celého týdne se účastníci mohli spřátelit s novými kamarády, vyzkoušet si nové a netradiční sporty (např. KAN-JAM, mölkky, spikeball), zdokonalit se ve florbalu na hale v Jablonci nad Nisou, zjistit jak jsou na tom fyzicky, natočit cover song či pohádku, setkat se s MUHU dobrým duchem Jizerských hor, či vyrazit na výlety, ať už na rozhlednu Bramberk, vykoupat se v nedalekém jezírku či vyjet do IQ Landie v Liberci.

Přes menší komplikace, oba kempy nakonec řádně proběhly a děti i vedoucí si je řádně užili. Všem účastníkům a vedoucím patří velký dík!

Krátký rozhovor s vedoucím akce:

Jakou tradici má tento kemp v rámci FA?

  • - Tak pokud se nepletu, první tehdy ještě soustředění tohoto rázu jsme dělali v roce 2012, tedy 8 let. A od té doby jsme připravili 15 kempů, kde se vystřídalo více než 300 dětí.

Teda to už je opravdu dlouho, kolik dětí se zúčastnilo letos, a byl jste s průběhem spokojen? 

  • - V letošním roce jsme překonali dosavadní rekordy, kdy se nás za celých 14 dní vystřídalo téměř 90. Což považuji za úspěch.
  • - Když to vezmu zpětně, tak přes malé komplikace se kemp vydařil na výbornou, možná bych řekl, že děti byly až moc hodné.

Co Vás vede k přípravám takovéto akce?

  • - Ono se to moc nevidí, ale připravit takovouto akci dá pořádně zabrat, a málokdo si to dokáže představit. A musím říci, že každý rok stojím před otázkou: „Máš to ještě zapotřebí?“ Ale pak si vzpomenu na ty děti, na jejich výrazy při loučení, na to že jsme si z některých dětí vychovali instruktory a potažmo i vedoucí, kteří se stále vrací atd. Takže to aspoň trochu asi děláme dobře.

Poslední otázka: Má to nějaký přínos pro děti v rámci FA?

  • - Za mě určitě, ač jsem trenérem na FA, tak jako budoucí pedagog nahlížím na sport trošku jinými očima. A stojím si za tím speciálně při práci s dětmi, že nemůžeme jet akorát ten náš florbal.
  • - Jedna z možností je právě náš kemp, kde se nám sejdou děti z různých oddílů. Takže za jeden z přínosů považují stmelení, tedy poznávaní holek a kluků navzájem v rámci klubu a utužování týmové značky!
  • - A asi posledním, co bych chtěl zmínit je to, že nejsme omezeni pouze na naše členy, tak nám to může přinést nové hráče, potažmo fanoušky. 

Fotogalerie a videa zde