Obecné pokyny:


1. nepřetěžovat děti

2. krátké intervaly cvičení do 15 sec.

3. zaměřit se na koordinaci pohybu a rychlost

4. často střídat cviky s ohledem na koncentraci

5. využít soutěživost formou hry


Úvodní část:

 • zahřátí a rozběhání formou hry (honičky a jejich obměny, zařadit švihadlo - "školka", pohyb s obměnou na místě)

do 5 minut (střídat i po minutách) -

 • krátká klasická rozcvička včetně švihového cvičení - opět v kombinaci s protažením

Průpravná část:

koordinace pohybu: cvičení na značkách

 • oběhy vlevo a vpravo se současnými nadhozy míčku na florbal                                                                                
 • nadhoz nad sebe obrat o 360 st. a chycení míče                                                                                
 • opakovaný driblink s chycením míčku levou a pravou rukou                                                                                
 • opakované nadhozy dvěma míči na počet úspěšných pokusů

časově do 12 minut s přestávkou na pití

 • práce s florbalovou holí a míčem - vedení míče, driblink, přihrávka o stěnu

Hlavní část:

 • starty z poloh na 5 metrů soutěživou formou (na čas)

opakovat 5x

 • starty na 5 metrů s dotykem na míč a zpět

opakovat 5x (přestávky cca 20 sec.)

 • 5 x 5 opakovaných výskoků snožmo bez meziskoku ( pauza vždy 20 sec.)


koordinace:

 • výskok snožmo - start vpřed na 3 metry - obrat do běhu vzad na 3 metry - obrat vpřed 2 metry výskok snožmo s obratem o 360 st.                      

5x s přestávkou + obměny