Zdar všem, 

Víte, kolik existuje druhů barev. To je Vám tedy značně barevný galimatiáš! Máte citlivá óóčička - a poznáte všechny barvy!

https://www.click4survey.cz/s4...